Historia kalendarza: od starożytności do współczesności

Artykuł opisuje rozwój kalendarza w starożytności oraz jego ewolucję w średniowieczu i renesansie. Starożytne cywilizacje, takie jak Egipcjanie, Sumerowie, Grecy i Rzymianie, rozwijały systemy kalendarzowe oparte na ruchach astralnych i cyklach przyrody, co miało duże znaczenie dla uprawy roli, religijnych świąt oraz organizacji życia społecznego. W średniowieczu i renesansie kalendarz był poddawany wpływom religijnym, astronomicznym i kulturowym, co doprowadziło m.in. do wprowadzenia kalendarza gregoriańskiego. Współcześnie kalendarz, jako nieodłączny element życia codziennego, jest efektem długotrwałego rozwoju, a najczęściej stosowanym kalendarzem jest kalendarz gregoriański, który jest oparty na cyklu słonecznym. Dzięki podsumowaniu całej historii kalendarza, artykuł zachęca do zgłębienia tematu i zainteresuje czytelnika różnorodnymi aspektami ewolucji kalendarza na przestrzeni wieków.